ماشین گرداننده

توضیحات Product

توضیحات

هنگام جوشکاری اتوماتیک مخازن تحت فشار که با بوم و ستون انجام می شود ، جهت جوشهای محیطی شل ، باید توسط گرداننده گردانده شود ، که برای این کار مخزن یا شل روی گرداننده گذاشته می شود و برای قطرهای مختلف شل با تغییر فاصله ی چرخ ها توسط اپراتور انجام می شود. گرداننده ها در دو نوع خود تنظیم و تنظیم دستی تولید می شوند. در مدل خودتنظیم گرداننده دارای گوشواره قابل چرخش جهت تنظیم با قطر شل می باشد و نیازی به جا به جایی چرخ های گرداننده برای تنظیم قطر نیست.

جزئیات

نام محصولگرداننده 10 تنگرداننده 20 تنگرداننده 40 تنگرداننده 60 تنگرداننده 100 تنگرداننده 150 تنگرداننده 250 تن
Max. Load (Drive) (ton) 5 10 20 30 50 75 125
Max. Load (Idler) (ton) 5 10 20 30 50 75 125
Rolling Capacity (ton) 15 30
50 60 150 200 250
Rotation Speed (rpm/min) 0.6 0.55 0.55
0.55 0.5 0.5 0.5
Diameter Range min-max (mm) 500-3500 900-5000 900-5000 900-5200 1500-7000 1500-7000
1900-7000
Roller Wheel Material Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron
Steel
Roller Tire Material Polyurethane Polyurethane Polyurethane Polyurethane Polyurethane Polyurethane Polyurethane
Roller Weight (Drive) (kg) 1100 1500 1800 2200
3250 5100 8100
Roller Weight (Idler) (kg) 620 940 1100 1600
2450 3500 6100
A (Axel Distance) (mm) 1290 1560 1560 1560 2525 2300
2500
B (Chassis Length) (mm) 1700 2030 2030 2030
3230 3000 3640
C (Maximum Distance) (mm) 2010 2430 2430 2530
3555 3365 3660
E (Chassis Height) (mm) 235 235 250 250
330 320 345
F (Axel Height) (mm) 423 493 481 491
600 485 460
G (Maximum Height) (mm) 980 1150 1150 1150
1425 1300 1330
H (Wheel Distance) (mm) 635 615 615
615 792 800 912
I (Idler Width) (mm) 600 600 700 815 850
900 1360
L (Drive Width) (mm) 730 775 850
980 1080 1750 1750
J (Wheel Width) (mm) 100
135 135 135 205 250 260
K (Wheel Diameter) (mm) 325 445 445
445 530 500 500
Remote Control Included Included Included Included Included Included Included
Power Supply 380V-50Hz 380V-50Hz 380V-50Hz 380V-50Hz 380V-50Hz 380V-50Hz 380V-50Hz