دستگاه های برش گازی مدل P22.P2.PP2.CP2

توضیحات Product

توضیحات

دستگاه برش پرتابل گازی کارا، با سرعت قابل تنظیم خطی ، مناسبترین ماشین برش ریلی است که توانایی انجام برش ورق های فولادی را با لبه هایی با اشکال (K , X , V , I) داراست این دستگاه از قابلیت انجام برش های دایره ای جهت تولید دیسک و فلنج نیز برخودار است.

جزئیات

CNC Controller

Technical Specifications:

 1. Possibility of Having 6 Machine Zero Points for Placing 6 Beams at 6 Various Locations of Machine
 2. Possibility of Transferring Files through WIFI, INTERNET PORT, USB HUB and USB Ports
 3. 10" Inch Wild Touch Screen Color Monitor
 4. Possibility of Controlling Gas-Fuel-Plasma Torch at Various Modes
 5. Possibility of Adjusting Cutting Torch Offset
 6. Prefabricated Geometric-Shapes Library
 7. Touch Screen and Graphic Monitor (Persian and English)
 8. Backward Cutting Program
 9. Possibility of Being Connected to a Mouse and Keyboard for Editing Codes
 10. Possibility of Editing and Converting Various Files to G-Code in Controller
 11. A Laser Pointer for Determination of Point of Zero in Beam
 12. Possibility of Adjusting Beam Angle
 13. Possibility of Attaching Axis Beveling
 14. G-Code Generator-Pro Nest Software Program
 15. CNC Automatic Torch Height Controller
 16. Pro Nest>Nesting Software for Work-piece
 17. Fully-Closed-Loop Servomotor Control System
 18. Cutting Type Software Selection (Oxy-Fuel/Plasma)
 19. Controller Technology (ITALY, 2016)

CNC Controller

Technical Specifications:

 1. Possibility of Having 6 Machine Zero Points for Placing 6 Beams at 6 Various Locations of Machine
 2. Possibility of Transferring Files through WIFI, INTERNET PORT, USB HUB and USB Ports
 3. 10" Inch Wild Touch Screen Color Monitor

 4. Possibility of Controlling Gas-Fuel-Plasma Torch at Various Modes
 5. Possibility of Adjusting Cutting Torch Offset
 6. Prefabricated Geometric-Shapes Library

 7. Touch Screen and Graphic Monitor (Persian and English)
 8. Backward Cutting Program
 9. Possibility of Being Connected to a Mouse and Keyboard for Editing Codes
 10. Possibility of Editing and Converting Various Files to G-Code in Controller
 11. A Laser Pointer for Determination of Point of Zero in Beam
 12. Possibility of Adjusting Beam Angle
 13. Possibility of Attaching Axis Beveling
 14. G-Code Generator-Pro Nest Software Program
 15. CNC Automatic Torch Height Controller