محصولات

تجهیزات جوشکاری و برشکاری

VIEW PRODUCT

ماشین برش سی اِن سی

Plasma Cutting Machine VIEW PRODUCT

دستگاه برش پلاسما PL 200A

Air Gouging Cutting Machine VIEW PRODUCT

Air Gouging Cutting Machine LHG 1250 A

Submerged Welding Machine VIEW PRODUCT

Submerged Welding Machine TCR 1000,1250,1600 A

MIGMAG Welding machine TCK-400-A VIEW PRODUCT

MIG MAG Welding Machine TCK 400, 514, 600 A

MIGMAG Welding machine TCK-250 VIEW PRODUCT

MIG MAG Welding Machine TCK 250 A

تجهیزات تولید استراکچر

VIEW PRODUCT

ماشین دریل سی ان سی تیرورق

VIEW PRODUCT

دستگاه برش سی ان سی لوله و پروفیل

VIEW PRODUCT

دستگاه برش سی ان سی مدل اکونومی

VIEW PRODUCT

دستگاه برش سی ان سی کامپکت

VIEW PRODUCT

ماشین برش سی اِن سی

VIEW PRODUCT

دستگاه برش راسته بر

Hbox gantry Gantry-welding VIEW PRODUCT

ماشین جوشکاری دروازه ای – زیرپودری

Submerged Welding Machine VIEW PRODUCT

ماشین جوشکاری الکترو اسلگ

VIEW PRODUCT

دستگاه دریل پلیت سی ان سی

VIEW PRODUCT

دستگاه برش سی ان سی ورق و لوله

VIEW PRODUCT

دستگاه برش سی ان سی و راسته بر

VIEW PRODUCT

ماشین مونتاژ باکس

VIEW PRODUCT

ماشین مونتاژ تیرورق

تجهیزات تولید مخازن تحت فشار و پالایشگاهی

VIEW PRODUCT

بوم و ستون جوشکاری زیرپودری

تجهیزات خاص