دستگاه جوشکاری CO2 MIG MAG TCK 250A

جوش با گاز محافظ
جوش به روش سیم توپودری
دستگاه TCK250 رکتی فایر جوشکاری ولتاژ ثابت است که مخصوص جوش MIG /MAG(جوشکاری در پناه گاز محافظ )ساخته شده است.
ولتاژ جوش به طور ناپیوسته توسط 2عدد سلکتور تنظیم می شود.

جزئیات

 1. برق ورودی 3 فاز
 2. کنترل ولتاژ خروجی سلکتوری 16 حالته
 3. پتانسیومتر برای تنظیم خطی سرعت سیم و متعاقباً جریان جوشکاری
 4. سیستم کنترل الکترونیکی قسمت هدایت سیم
 5. سیستم هوا خنک
 6. برقراری قوسی آسان در شروع جوشکاری
 7. سیستم تاخیری قطع گاز محافظ
 8. توانایی در زمان بندی جوشکاری
 9. جوشکاری تا سقف 250 آمپر
 10. مناسب برای جوشکاری ورقهای معمولی آلومینیوم، استنلس استیل
 11. یکپارچه بودن منبع تغذیه و قسمت هدایت سیم
 12. آمپر متر و ولت متر دیجیتال
 13. حمل آسان
 14. استفاده از قسمت هدایت سیم دو غلطکه