دستگاه جوشکاری CO2 MIG MAG TCK 400, 514, 600 A

جوش با گاز محافظ
جوش به روش سیم توپودری
دستگاه های TCK 600.500.400 رکتی فایرهای جوشکاری ولتاژ ثابت هستند که مخصوص جوش MIG /MAG(جوشکاری در پناه گاز محافظ )ساخته شده اند.
ولتاژ جوش به طور ناپیوسته توسط 2عدد (3عدد در TCK600)سلکتور تنظیم می شود.

DETAILS

 1. برق ورودی 3 فاز
 2. کنترل ولتاژ خروجی سلکتوری 16 حالته
 3. پتانسیومتر برای تنظیم خطی سرعت سیم و متعاقباً جریان جوشکاری
 4. سیستم کنترل الکترونیکی قسمت هدایت سیم
 5. سیستم هوا خنک
 6. برقراری قوسی آسان در شروع جوشکاری
 7. سیستم تاخیری قطع گاز محافظ
 8. توانایی در زمان بندی جوشکاری
 9. جوشکاری تا سقف 250 آمپر
 10. مناسب برای جوشکاری ورقهای معمولی آلومینیوم، استنلس استیل
 11. یکپارچه بودن منبع تغذیه و قسمت هدایت سیم
 12. آمپر متر و ولت متر دیجیتال
 13. حمل آسان
 14. استفاده از قسمت هدایت سیم دو غلطکه