دستگاه جوشکاری CO2

طراحی به روز

تکنولوژی جدید

قابل حمل

کم مصرف

بالاترین کیفیت

تکنولوژی اینورتر