دستگاه برشکاری سبک و پرتابل P22.P2.PP2.CP2

دستگاه های برش گازی مناسب جهت برش و پخ‌زنی انواع لوله‌های فلزی با قطرهای مختلف قابل استفاده در تمامی صنایع فلزی با امکان سفارش به صورت موتوری یا دستی در شرکت کارا تولید میگردند.

جزئیات

  1. دستگاه لوله‌بر زنجیری با حرکت موتوری ( Motorized )
  2. دستگاه لوله‌بر زنجیری با حرکت دستی ( Hand Operation )
  3. دستگاه دایره‌بر سایز کوچک ،امکان برش ورق‌های فلزی از قطر ۱۲۰۰  ۷۰  میلیمتر / از سایز  mm 210 تا mm 350 را برش نمی‌زند.
  4. دستگاه دایره‌بر سایز بزرگ ،امکان برش ورق‌های فلزی از قطر ۱۲۰۰  ۵۰  میلیمتر / از سایز  mm 420 تا mm 560 را برش نمی‌زند.