سوابق شرکت

شروع کار ما

ourhistory
 • تاسیس شرکت و اخذ موافق اصولی
 • ساخت دستگاه برش ریلی گازی مدل P22/P2( یک پیکه و دو پیکه) 1368
 • ساخت تراکتور جوش زیر پودری مدل K2 1369
1368

از 1369 تا 1375

ourhistory
 • ساخت منابع تغذیه جوش زیر پودری مدل 1250-1000 TCR 1370
 • طرح و توسعه فاز یک PP2 1371
 • ساخت دستگاه لوله بر برقی و دستی مدل PP2 372
 • ساخت دستگاه لوله برقی مدل CP2 1372
 • ساخت دستگاه رکتی فایر جوش دستی مدل LHA630 1372
 • ساخت دستگاه رکتی فایر جوش دستی مدل LHA400 1373
 • ساخت دستگاه جوش CO2 مدل TCK600s 1374
 • ساخت دستگاه جوش CO2 مدل 400s/TCK250 1375
1369 - 1375

از 1375 تا 1379

ourhistory
 • ساخت دستگاه بوم و ستون جوشکاری Boom & Column 1376 
 • دریافت گواهینامه 9002 ISO از شرکت DNV 1378
 • ساخت میز گرداننده مخازن 20 و 40 تن Bed Roller 1377
 • ساخت تراکتور جوش زیرپودری مدل K4 1378
 • ساخت میز گرداننده عمودی Positioner 1379
 • ساخت دستگاه برش پالسما مدل 140 PL 1380
 • ساخت دستگاه برش گوجینگ مدل 1250 LHG 1380
 • ساخت میز گرداننده مخازن به ظرفیت 150 تن 1380
 • طرح و توسعه فاز 2 1380
1375-1379

از 1380 تا 1382

ourhistory
 • ساخت دستگاه برش پالسما مدل 140 PL 1380
 • ساخت دستگاه برش گوجینگ مدل 1250 LHG 1380
 • ساخت میز گرداننده مخازن به ظرفیت 150 تن 1380
 • طرح و توسعه فاز 2 1380
 • ساخت دستگاه رکتی فایر جوش دستی مدل LHA800 1381
 • ساخت منبع تغذیه جوش زیرپودری مدل TCR1600 1382
 • ساخت دستگاه جوش تیگ DC KTW400 1382
 • ساخت دستگاه پرس 1000 تن دروازه ای و ساخت عدسی مخازن 1382
 • ساخت رولینگ عدسی قطر 600mm ضخامت 35mm 1382
 • تاسیس شرکت کاراسازه کیمیا 1382
 • 1382 DNV شرکت از ISO 9001-2008 گواهینامه دریافت
 • ساخت دستگاه جوش تیرورق H 1382
 • ساخت دستگاه جوش DC/AC پالس تیگ 1382
1380 - 1382

از 1383 تا 1386

ourhistory
 • ساخت دستگاه جوش پالس میگ TCK600P 1383
 • ساخت ماشین دروزاه جوش با کس مدل KBWM 1383
 • ساخت میز گرداننده عمودی پوزیشنر هیدرولیکی 1384
 • ساخت تراکتور جوش زیرپودری دوسیمه مد ل K4 1384
 • ساخت دستگاه جوش CO2 مدل TCK600k 1384
 • ساخت میز گرداننده مخازن به ظرفیت 250 تن 1384
 • ساخت میز گرداننده مخازن به ظرفیت 60 تن 1384
 • ساخت دستگاه بوم و ستون CNC 1384
 • ساخت دستگاه H صاف کن 1385
 • دریافت گواهینامه از شرکت DNV هلند 1386
 • ساخت دستگاه جوش CO2 مدل TCK500 1386
1383-1386

از 1387 To 1389

ourhistory
 • ساخت دستگاه اتومایتک مونتاژ و جوش تیر ورق عمودی 1387
 • ساخت دستگاه برش پالسما 160 آمپر 1387
 • ساخت دستگاه اتوماتیک جوش کپسول 1387
 • ساخت دستگاه برش راسته بر 5 شعله 5.4x6.2 1387
 • ساخت دستگاه جوش داخلی باکس )هدر باکس( 1387
 • ساخت دستگاه جوش دیواره مخازن ذخیره 1387
 • ساخت دستگاه گرداننده زنجیری تیرورق 5 تن 1387
 • ساخت دستگاه جوش کلدینگ چرخ قطار 1387
 • ساخت دستگاه جوش کموتاتور 1387
 • ساخت دستگاه شات بالست خطی 1388
 • ساخت خط تولید کامل تیرورق اتوماتیک 1388
 • ساخت دستگاه جوشکاری الکترو اسلگ 1388
 • ساخت دستگاه مونتاژ باکس 1389
 • ساخت دستگاه اینورتر 160A و 500A 1389
1387-1390

از 1391 تا 1393

ourhistory
 • ساخت دستگاه رنگ پاش 1390
 • ساخت دستگاه کوره خشک کن رنگ 1390
 • دستگاه جوش ELBOW 1390
 • ساخت دستگاه پوزیشنر دوکله 1390
 • ساخت دستگاه دریل CNC سه محوره 1390
 • ساخت دستگاه برش اتوماتیک لوله 1390
 • ساخت دستگاه خط جوش لوله و اتصاالت 1390
 • ساخت دریل پلیت CNC 1391
 • ساخت دستگاه برش CNC و راسته بر 1391
 • ساخت دستگاه شات بالست ورق 1391
 • ساخت درز جوش ورق 1391
 • ساخت دستگاه جوش سطحی ورق 1391
 • ساخت دستگاه مونتاز شل به شل 1391
1391 - 1393

از 1392 تا 1395

ourhistory
 • ساخت دستگاه کلدینگ غلطک 1392
 • ساخت دستگاه دریل و برش CNC 1392
 • ساخت دستگاه جوش اتوماتیک کپسول 1393
 • ساخت دستگاه الکترو اسلگ پرتابل 1393
 • ساخت دستگاه بوم و ستون CNC MIG & TIG 1394
 • ساخت دستگاه بوم وستون الکترواسلگ دو هد Design NEW 1394
 • ساخت دستگاه اینورتر جوشکاری تندر 200 آمپر 1394
 • ساخت دستگاه مونتاژ تیرورق هیدرولیک Design NEW 1395
 • ساخت دستگاه دروازه جوش C Type 1395
 • ساخت دستگاه برش CNC ورق و لوله 1395
 • ساخت دستگاه گرداننده زنجیری 12 تن 1395
 • ساخت دستگاه برش CNC کامپکت STACO Design NEW صادراتی ه لند 1395
1392-1395

از 1396 تا 1397

ourhistory
 • ساخت دستگاه بوم و ستون تلسکوپی 4x7 1396
 • ساخت انبار مکانیزه ورق CNC( House Ware )صادراتی هلند 1396
 • ساخت آسانسور مکانیزه ورق CNC( Exchanger )صادراتی هلند 1396
 • ساخت دستگاه جوش دیواره مخازن ذخیره Design NEW صادراتی چین 1396
 • ساخت دستگاه اتوماتیک جوش تیگ لوله 1396
 • ساخت دستگاه اینورتر جوشکاری کارن 200آمپر 1396
 • ساخت دستگاه پوزیشنر محوری عمودی لوله 42 اینچ 1396
 • ساخت ماشین چنگک حمل قطعات سنگین Clamp Bale 1397
 • ساخت ماشین تسطیح زمین تیغه 5.5 متری KB Box Grading 1397
 • 1397 CNC Back Gauge Press Brake پرس CNC میز ساخت
 • ساخت ماشین تسطیح زمین PG Back Graper 1397
 • ساخت دستگاه مونتاژ جوش و کپسول 1397
 • 1397 Automatic Conveyor Roller Welding Machine کانوایر جوش اتوماتیک دستگاه ساخت
1396-1397

از 1398 تا 1400

ourhistory
 • ساخت ماشین تسطیح زمین تیغه 3 متری KB Box Grading 1398
 • ساخت دستگاه بوم و ستون CNC و پوزیشنر Compact 1398
 • ساخت خط انتقال اتوماتیک استراکچر 1398
 • ساخت دستگاه خط ریخته گری اتوماتیک اسلب آلومینیوم 1398
 • ساخت دریل CNC پلیت تیوپ شیت Hole Deep 1398
 • ساخت دستگاه برش اتوماتیک شیارزن لوله 1399
 • ساخت دستگاه کلدینگ جوش غلطک Duty-Heavy 1399
 • ساخت دستگاه جوش اتوماتیک میلگرد welding-Butt 1399
 • ساخت دستگاه CNC فرز چوب 10 کله 1400
 • ساخت دستگاه پوزیشنر دو کله 26 متری 12 تن 1400
 • دستگاه جوش هدر باکس Design NEW 1400
 • دستگاه باالبر مونتاژ توربین 12 تن 1400
1398-1400

برای تماس با تیم صنایع جوش و برش کارا سازه کلیک کنید