وقتی برای شرکت کارا کار می کنید بیشتر از یک عدد هستید، مالک هستید. می‌توانید از دانستن اینکه مالک بخشی از شرکتی هستید که در ساخت آن کمک کرده‌اید، احساس رضایت کنید. همه ما مسئولیت های مالکان را می پذیریم و از پاداش کار سخت خود لذت می بریم.

همکاری با ما

عناوین شغلی

عنوان شغلی محل استخدام تاریخ
مثال: کارا سازه
03/02/2022
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
مثال: کاراسازه کیمیا
03/02/2022
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
  • لورم ایپسوم
ثبت درخواست

ایمیل: Info@karasazeh.com

یا

لطفا فرم زیر را پر کنید:

منظور از مالکیت کارمند چیست؟

اینجا تاریخچه ما را بررسی کنید