« بازگشت به صفحه قبل

دستگاه جوش دیواره مخازن

دستگاه جوش دیواره مخازنویژگی :

-جوش به روشMAG/MIGیابه روش سیم توپودری

-قابلیت حرکت روی لبه مخرن بوسیله ی چرخ های لبه دار مخروطی وبا کنترل دور اینورتری-با قابلیت زاویه گیری۱۵۰درجه چرخهای حرکتی

-طراحی شده برای جوشکاری دیواره مخازن ذخیره بصورت افقی وعمودی به کمک حرکت زیگ زاگ تورچ

-قابلیت نصب همزمان سیستم جوش پودری در صورت درخواست مشتری

-قابلیت کاردریک سیستم جوش زیرپودری در صورت درخواست مشتری

قابلیت کاردریک سمت دیواره مخازن ودر صورت درخواست مشتری به صورت دوطرفه (مدل های یک طرفه باتغییر موقعیت مکانیکی قادر به جوشکاری داخل یاخارج مخزن خواهند بود)

-قابلیت کنترل ابعاد وشکل جوش وسرعت زیگ زاگ توسط PLC

-کنترل پارامتری جوش به وسیله HMIدراختیار اپراتور

-قابل استفاده جهت پاس اول جوشکاری

-کنترل ارتفاع هر جوش جهت جوش عمودی توسط  استپ موتور و کنترل PLCباکورس مفید ۳متر

-قابلیت ارتقا شاسس دستگاه باتوجه با توجه به شرایط مونتاژ درحالت جوش افقی از لبه های مخزن تا۵متر

-مجهزبه کابین جوشکاری و حفاظ،مقاوم دربرابر بادوباران،برای ایمنی بیشتر و کنترل بهتر جوشکاری

-دستگاه بصورت کامل وآماده به کار به همراه با یونیت آب خنک و۵۰متر کابل تحویل میشود.

-استفاده ا ز این ماشین صرفه جویی در هزینه های ساخت ونصب در زمان را به میزان ۴۰% فراهم می نماید.