« بازگشت به صفحه قبل

منتقل کننده هیدرولیکی تیرورق و باکس KBBAM

منتقل کننده هیدرولیکی تیرورق و باکس KBBAMاز این دستگاه جهت انتقال تیرورق در مجموعه خط تولید استفاده می گردد . این دستگاه شامل یک عدد جک هیدرولیک جهت بلند کردن قطعه کار از روی کانوایر و یک عدد الکتروموتور و گیربکس جهت انتقال تیر ورق به روی پوزیشنر می باشد .