« بازگشت به صفحه قبل

دستگاه جوش دروازه ای (KGWM(A

دستگاه جوش دروازه ای (KGWM(Aدستگاه جوش دروازه ای KGWM با قابلیت جوش BOX-H BEAM ( درز جوش تحت زاویه ) طراحی گردیده است . در این دستگاه سازه اصلی به صورت دروازه ای ساخته شده است که حرکت روی ریل آن با سرعت قابل کنترل توسط اینورتر کنترل دو موتور AC انجام می گیرد . توانایی دستگاه جهت جوش انواع باکس و سازه های فلزی در داخل و بیرون دستگاه قابلیت ویژه این دستگاه می باشد .

کاتالوگ این محصول