« بازگشت به صفحه قبل

دستگاه برش لوله زنجیری PP2

دستگاه برش لوله زنجیری PP2این دستگاه د دو مدل دستی و موتوری ارائه می شود که برای برش ساده یا پخ زنی لوله هایی با اقطار مختلف طراحی شده است . سرعت این دستگاه قابل تنظیم بوده و قابلیت تغییر درجه به دلیل استفاده از زنجیر با طول قابل تغییر ، این دستگاه می تواند لوله با قطر 15 سانتی متر به بالا را برش دهد .


دسته: .