گواهی نامه و افتخارات

دریافت گواهینامه ISO9001  در سال 2008 

 

 

 

 

 

دریافت گواهینامه ISO9001 در سال 2000 

 

 

 

 

 

دریافت گواهی CE 

 

 

 

 

 

افتخار حضور در نمایشگاه بین المللی انرژی  خاورمیانه جزیره کیش 

 

 

 

 

 

افتخار حضور در نمایشگاه هشتمین کنفرانس ملی 

جوش و بازرسی ایران

 

 

 

 

افتخار کسب موفقیت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

 

 

 

 

افتخار حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایشگاه و پتروشیمی

 

 

 

 

افتخار در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز پالایش و پتروشیمی

 

 

 

 

افتخار در شیشمین مسابقات ملی مهارت 

 

 

 

 

 

افتخار تجهیز کارگاه رشته جوشکاری مرکز آموزش علمی و کاربردی علویجه 

 

 

 

 

افتخار در شیشمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 

 

 

 

 

 

 

افتخار حضور در نهمین نمایشگاه صنعت تهران 

 

 

 

 

 

 

افتخار حضور در هفتمین نمایشگاه صنعت تهران 

 

 

 

 

 

تقدیر به جهت حضور در پنجمین مسابفات ملی مهارت 

 

 

 

 

یادبود برگزاری نمایشگاه جنبی کارگاه تخصصی جوشکاری 

 

 

 

 

 

گواهی ثبت اطلاعات شغلی در سیاست جهانی اطلاع رسانی مشاغل جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

افتخار حضور در سومین همایش و نمایشگاه بازرگانی و بازسازی عراق

 

 

 

 

افتخار حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی 

 

 

 

 

 

گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه 

صنایع و معادن

 

 

 

 

گواهی عضویت به عنوان عضو اصلی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

 

 

 

 

گواهی عضویت در انجمن تولیدکنندگان صنایع جوش و برش ایران