تماس با مانشانی دفتر مرکزی :   نشانی کارخانه :
 تهران : بلوار میرداماد ، جنب بانک مرکزی

خیابان پگاه ، ده متری دوم ، پلاک 3

اراک کیلومتر 6 جاده تهران
 صندق پستی : 648-16315  صندوق پستی : 877- 38135
 تلفن : 22903200-021   ( 12 خط )  تلفن : 34131220-086
 فکس : 22279064 – 021  فکس : 34131280-086