خط مشی کیفی شرکت

مدیریت شرکت کارا با هدف پیشگام بودن در صنایع جوش و برش ایران ، ضمن بکار گیری و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد ISO9001-2015 کیفیت ساخت انواع دستگاههای جوش و برش اتوماتیک و تجهیزات جوشکاری و برشکاری در تمام مراحل تحقق محصول در راستای جلب رضایتمندی و تأمین خواسته های بیان شده و ضمنی و افزایش ارتباط متقابل با مشتریان را در حال و آینده بعنوان یک ضرورت پذیرفته است  .

بدیهی است که بهبود مستمر در تمام فرآیندهای جاری مد نظر شرکت بوده و همه کارکنان ضمن درک اهمیت موضوع ، در جهت تحقق آن مشارکت و تلاش نموده و نسبت به کیفیت انجام کار خود مسئول میباشند و کنترل اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت به عهده نماینده مدیریت میباشد  .

 

خط مشی کیفی شرکت بر اساس مفاد زیر بنا شده است  :

 

  • در اختیار گرفتن ماشین آلات و ابزار تولید و تجهیزات آزمایشگاهی و کنترلی مناسب در تمامی مراحل ساخت و تست محصولات .
  • تحقیق و توسعه در مورد بهبود کیفیت و تولید محصولات جدید .
  • کاهش هزینه های تولید در رقابت با تولید کنندگان داخلی و خارجی با بهینه کردن تکنولوژی تولید .