آخرین اخبار
 • کوره خشک کن رنگ
 • پوزیشنر دوکله
 • پوزیشنر °۹۰ -°۰
 • پوزیشنر ۰º-۱۸۰ º
 • پوزیشنر Positioner 0º-۴۵º
 • مشخصات فنی دستگاه مونتاژ وفیکسچر تیرورق (KHF)
 • ما شین درز جوش ورق
 • دستگاه مونتاژ عمودی تیرورق
 • دستگاه مونتاژ باکس
 • دستگاه منتقل کننده
 • دستگاه شات بلاست
 • دستگاه رنگ پاش
 • دستگاه جوشکاری الکترواسلگ (ESW)
 • دستگاه جوش دروازه ای KGW(تیپ ۲)
 • دستگاه جوش دروازه ای KBVWM(تیپ ۱)
 • دستگاه برش راسته برهوا-گاز(axy-fuelcutting)